Mit stamtræ

Mit stamtræ

Min far

Christian Frederik Christiansen
Født              24. juli 1903 i New Cleethorpes, Lincolnshire, England.
Døbt:             23 august 1903, Sømandskirken i Grimsby.
Konfirmeret:   30. september i Keldby Kirke.
Gift:               21. september 1928 i Keldby Kirke med Else Karen Harlev Jensen.
Død:               2. marts 1968, Amtssygehuset i Glostrup.
Begravet:        8. marts 1968, Keldby Kirke.

Kørelærer og maskinhandler i Keldby på Møn. Det nuværende Klintevej 125-127.
Boede sine seks første leveår på adressen 49 Hart Street i badebyen Cleethorpes udenfor fiskeribyen Grimsby, hvor hans far var forhyret på en trawler. Efter familiens tilbagekomst til Danmark voksede han op i Landsled på Møn.

I 1928 giftede han sig med Else, og de byggede hus i Keldby på det nuværende Klintevej 125. Hvis man vil vide mere om mit barndomshjem, klik her. Klintevej 125

Min mor

Else Karen Harlev Christiansen, født Jensen
Født:            24. december 1906, Sct. Stefans Sogn, Nørrebro, København.
Døbt:            18. august 1907, Sct. Stefans Kirke, Nørrebro.
Konfirmeret:   ??                    Fanefjord Kirke, Møn.
Gift:              21. september 1928 i Keldby Kirke med Christian Frederik Christiansen.
Død:              19. januar 1977, Amtssygehuset, Stege, Møn.
Begravet:       24. januar 1977, Keldby Kirke, Møn.  

Boede de første ti år af sit liv på Nørrebro, Jægersborggade 17, 4. sal. I 1917 flyttede familien til Haarbølle på Møn, hvor Elses far havde købt en skomagerforretning med værksted.  

Min farfar ("Bedstefar")

Christian Frederik Christiansen
Født:            15. december 1875, Landsled, Mønbo Herred, Præstø Amt.
Døbt:            16. februar 1876, Keldby Kirke, Møn.
Konfirmeret:  13. april 1890, Keldby Kirke, Møn.
Gift:              8. august 1900 i Keldby Kirke med Olga Kirstine Frederikke Johansen. 
Død:              28. april 1957, Landsled, Møn.
Begravet:       3. maj 

Almindelig kendt som "C.F. Christiansen, Landsled". I familien omtalt som "bedstefar". Eksamen som maskinist i 1897 og sejlede på diverse dampskibe i Danmark. Sammen med sin hustru, Olga Christiansen, flyttede han 1900 til England, hvor de bosatte sig i New Cleethorpes, en forstad til fiskeribyen Grimsby. Her blev han forhyret som maskinist på en Grimsby-baseret trawler, "Kastoria". Se billeder fra tiden i Grimsby og Cleethorpes, klik her.

Flyttede i 1909 tilbage til Møn efter faderen Lars Christiansens død, hvor han overtog forældrenes hus i Landsled, det nuværende Klintevej 150. I begyndelsen ernærede han sig ved lidt af hvert, landbrug, salg og reparation af cykler og senere landbrugsmaskiner. Lagde grunden til, hvad der senere udviklede sig til Landsled Maskinforretning.

1955 solgte han sin ejendom med forretning til maskinmester Kjeld Stoltze. Sammen med sin hustru og den ældste datter, Margrethe, flyttede han ind i "Jordemoderhuset" på den anden side af vejen. Her boede han til sin død.

Min farmor ("Bedstemor")

Olga Kirstine Frederikke Christiansen, født Johansen.
Født:            15. marts 1880, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt.
Døbt:            15. april 1880.
Gift:             8. august 1900 i Keldby Kirke med Christian Frederik Christiansen.
Død:             2. maj 1960, Landsled, Præstø Amt.
Begravet:      5. maj 1960, Keldby Kirke, Møn.  

I familien omtalt som "bedstemor". Rejste sammen med sin mand, C.F. Christiansen til England år 1900. Her bosatte de sig i en forstad til Grimsby, New Cleethorpes, på adressen 49, Hart Street.

Mens de boede her fik de børnene Margrethe, Christian, Carl, Lars og Knud. I 1909 rejste familien tilbage til Danmark.  

Hvis man er interesseret i flere informationer om bedstemors familie, se Vivian Linds hjemmeside: vivianlind.dk/slaegten/slaegten.htm

Min morfar

Hans Ølgaard Harlev Jensen
Født:            30. januar 1870, Snejbjerg, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt,
Døbt:            31. januar 1870, i hjemmet.
Konfirmeret:  20. april 1884, Rind Kirke, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt.
Gift:              5. august 1906, St. Marie Kirkesal, Vestre Provsti med Nicoline Marie Nicolaisen. 
Død:             14. december 1965, Elmelunde, Møn, Præstø Amt.  
Begravet:       15. december, 1965, Keldby Kirke, Møn.  

Skomager i Hårbølle på Møn. Det nuværende Hårbøllevej 35.
Tilbragte det meste af sin barndom i landsbyen Vildbjerg vest for Herning. Blev efter endt skolegang udlært som skomagersvend. Gik "på valsen" i Tyskland i begyndelsen af 1890'erne og vendte tilbage til København i 1893. Her arbejdede han som skomagersvend hos forskellige arbejdsgivere, indtil han i 1917 købte et skomagerbutik med værksted i landsbyen Haarbølle på Møn. Adressen var matrikel 48a, det nuværende Hårbøllevej 35. Her flyttede familien ned 1. november 1917.

Se billeder fra Hårbøllevej 35, klik her: Hårbøllevej 35

Min mormor

Nicoline Marie Jensen, født Nicolaisen. Brugte fornavnet "Marie".
Født:             10. september 1871, Sdr. Næraa, Aasum Herred, Odense Amt.
Døbt:             8. oktober 1871, Sdr. Næraa Kirke.
Konfirmeret:   4. oktober 1885, Øster Skjerninge Kirke.
Gift: 5. august 1906, St. Marie Kirkesal, Vestre Provsti med Hans Ølgaard Harlev Jensen.
Død:              29. oktover 1955, Elmelunde, Præstø Amt.
Begravet:        3. november 1955, Keldby Kirke, Møn.

Efter sin konfirmation havde hun forskellige pladser som tjenestepige på Sydfyn, indtil hun 3. november 1897 flyttede til Odense, hvorfra hun 28. februar 1899 flyttede til København. Her fik hun plads hos en forlagsboghandler i Helgolandsgade 15. Her har hun sandsynligt mødt sin tilkommende mand, som boede til leje hos sin bror, der var vicevært i opgangen. 

Se billeder fra Hårbøllevej 35, klik her: Hårbøllevej 35

Min bedstefars far

Lars Christiansen
Født:            27. august 1849, Svendsmark, Mønbo Herred, Præstø Amt.
Døbt:            4. oktober 1849, Stege Kirke.
Konfirmeret:   "2 Michaelis" 1863, Stege Kirke.
Gift:             31. maj 1872 i Keldby Kirke med Karen Margrethe Jensdatter.
Død:             3. juli 1909, Landsled, Mønbo Herred, Præstø Amt.
Begravet:      7. juli, Keldby Kirke, Mønbo Herred.  

Væver, brugsuddeler, grundlagde "Forbrugsforeningen ved Landsled".
I 1868 havde hans bror, Hemming, købt et tidligere farveri i Landsled, matrikel 34g, det nuværende Klintevej 150. Her havde han indrettet et væveri, som han drev indtil sin død i 1871. Derefter overtog Lars væveriet og giftede sig året efter med broderens enke. Drev væveriet videre, indtil han 1877 startede "Forbrugsforeningen ved Landsled".

 

Min bedstefars mor

Karen Margrethe Jensdatter
Født:            2. april 1842, Svendsmark, Stege Landsogn, Mønbo Hrd, Præstø Amt.
Døbt:            16. maj 1842, Stege Kirke.
Konfirmeret:  30. marts 1856, Keldby Kirke. 
Gift:              19. sept. 1869 med Hemming Christiansen, som døde 18. juni 1871.
Gift:              31. maj 1872 i Keldby Kirke med Lars Christiansen.
Død:              23. februar 1914, Landsled, Keldby Sogn, Mønbo Hrd., Præstø Amt.
Begravet:       8. marts 1914, Keldby Kirke.   

Blev d. 19. sept 1869 gift i Keldby Kirke med væver Hemming Christiansen, som oprettede et væveri i Landsled. De fik 8. marts 1871 sønnen Christian Lauritz. Kort efter, d. 18. juni 1871 døde Hemming Christiansen af lungetuberkulose, som han havde pådraget sig ved at sidde over væven. Få måneder senere, d. 21. august 1871 døde også den lille søn.

Blev d. 31. maj 1872 gift med Hemmings yngre bror, Lars Christiansen, som overtog broderens væveri i Landsled. Sammen fik de børnene Christian Frederik (min "bedstefar"), Hemming Lauritz, Johanne, Jens Jørgen, Anton.   
         

Min bedstemors far

Carl Frederik Johansen, med tilnavnet "Wenik".
Født:            8. auguust 1839 i Stege.
Døbt:            26. december 1839, Stege Kirke, Mønbo Hrd., Præstø Amt.
Konfirmeret:  29. september 1853, Mikkelsdag, Stege Kirke.
Gift:             23. november 1860 i Stege Kirke med Kirsten Nielsdatter.
Død:             5. august 1914, Stege.

Skibstømrer og bådfører i Stege.   

Min bedstemors mor

Kirsten Nielsdatter
Født:            5. juni 1839, Sønderby, 

Min morfars far

Frederik Christian Jensen Harlev.
Født:            16. januar 1835, Vium, Lysgaard Hrd.; Viborg Amt.
Døbt:            26. juni 1835, Vium Kirke.
Konfirmeret:   ?          1849, Vium Kirke.
Gift:              15. oktober 1856 med Else Jensen af Snejbjerg.
Død:              3. juli 1919, Vildbjerg By og Sogn, Hammerum Hrd., Ringkøbing Amt.
Begravet:       7. juli 1919, Vildbjerg ny Kirkegaard.

Landmand i Vildbjerg.
Boede mange år i Snejbjerg; flyttede til Vildbjerg (Merrild mose) en gang i perioden 1876-1878.
Tjenestegørende i krigen 1864 ved 2. Dragonregiment, 6. eskadron. Modtog mindemedaljen i 1878 og hædersgaven på 100 kr. i 1914.
Seneste adresse, det nuværende Jyllandsgade 30, Vildbjerg. 

Min morfars mor

Else Jensen af Snejbjerg.
Født:            4. januar 1834, Egvad, Nørre Horne Hrd., Ringkøbing Amt.
Gift:             15. oktober 1856 med Frederik Christian Jensen Harlev.
Død:             3. juli 1927, Gillesmose, Tjørring Sogn, Hammerum Hrd., Ringkøbing Amt.
Begravet:      9. juli 1927, Vildbjerg ny Kirkegaard.  

Efter sin mands død 3. juli 1919 flyttede hun til Tjørring, hvor hun boede hos sin broderdatter.

Min mormors far

Hans Nicolaisen
Født:            16. januar 1828, Ryslinge Gudme Hrd., Svendborg Amt.
Døbt:            16. marts 1828, Ryslinge Kirke
Gift:              29. september 1869, Sønder Næraa Kirke, Aasum Hrd., Odense Amt med Karen Clausen.
Død:              7. januar 1890, Hundstrup Mark, Salling Hrd., Svendborg Amt.
Begravet:       15. januar 1890, Hundstrup Kirkegård.

Husmand i Mynderup Hestehave. Hundstrup Mark.   

Min mormors mor

Karen Clausen
Født:            14. juni 1848, Sdr. Næraa, Aasum Hrd., Odense Amt.
Døbt:            23. juli 1848, Sdr. Næraa.
Gift:              29. september i Sønder Næraa Kirke med Hans Nicolaisen.
Død:              25. januar 1927, Sprove Borren, Damsholte Sogn, Møenbo Herred, Præstø Amt.
Begravet:       31. januar 1927, Damsholte Kirkegaard.    

På sine gamle dage flyttede hun sammen med sønnen Hans Peder til Møn, hvor hun boede hos datteren Sofie på gården Munkholm ved Koster.    

Nyeste kommentarer

17.10 | 21:08

Hej Ove. Selvom jeg er født i 1949 fyldte (og fylder stadigvæk) WW...

11.10 | 09:13

Hej Ove, Tak for den spændende læsning. Hvor tror du jeg kan fi...

03.09 | 16:21

Where can I find one of these trailed harvesters and a user manual of this m...

14.08 | 14:16

Hej Thomas, Prøv www.mejetærsker.dk; webmaster, Stee...