Danske skibe i tysk tjeneste

Denne side og det tilhørende fotoalbum er under opbygning.

Der var også danske skibe, der indgik i tyskernes store evakueringsoperation på Østersøen i begyndelsen af 1945. Handelsskibe, der var beslaglagt af tyskerne eller flådeskibe, der var "udlånt".  De blev brugt til evakuering af flygtninge, som beboelsesskibe eller som skydemål for undervandsbåde.

Den følgende oversigt, inklusive illustrationer, er baseret på: Martin Schmidtke: Rettungsaktion Ostsee 1944/1945. Eine Grosstat der Menschlicheit. 2006.

Først bringes de skibe, der blev en del af den tyske handelsflåde.

Se også billedgalleri: Billeder af deltagende danske skibe .

Parkeston

DFDS-båden "Parkeston" kom til at sejle under navnet "Halfdan". D. 3.2.1945 sejlede skibet 250 flygtninge fra Danzig til Lübeck. 

Senere i oversigten optræder et andet DFDS-skib ved navn Parkeston, og som sejlede under navnet "Pionier".

Hans Broge

DFDS' "århusbåd", Hans Broge. Beslaglagt 25/11 1945 af tyskerne efter forsøg på flugt til Sverige i kølvandet på DSB færgen ”Storebælt”. Overtaget af tyskerne 25.11.1945. Lå d. 24.2.1945 for anker på rheden ud for Sassnitz med flygtninge om bord. Senere d. 11.5. for anker i Strander Bugten med 1000 soldater og flygtninge om bord. Tlbage til Danmark 1945.

Læs mere om Hans Broge her:www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste

og www.faergejournalen.dk/DFDS/Hans_Broge.html .

Kongstrup/ Middelhavet/ Juliane

"Juliane" under navnet "Emmy Ottens"

Bygget 1931 på "Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft". Sejlet under dansk flag under navnene Kongstrup/ Middelhavet/ Juliane. Tysk ejendom i 1945 og var involveret i redningsaktionen under navnet "Juliane". 10.19.1951 solgt til det tyske rederi Ewald Ottens og omdøbt til "Emmy Ottens. Se billedet. Læs nærmere her: www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste .

Helgenæs

Kronenfels/ Helgenæs under navnet "Florida Sword".

Bygget 1944 på Helsingør Skibsværft, der indgik i et tysk program for bygning af standardfragtskibe. Har aldrig sejlet under dansk flag. Efter sabotageforsøg blev det ufærdige skib 1944-11-17 beslaglagt af besættelsesmagten. 1944 navneændring til Halsnæs; senere til Helgenæs. Som tysk skib sejlet under navnet "Kronenfels". 16.4.1945 sejlet 2.500 flygtninge fra Hela til København. 27.4.1945 2.000 flygtninge, 1850 sårede 350 plejepersonale fra Hela til Købanhavn. 3.5.1945 evakueret soldater og flygtninge fra Flensborg. 4.5.1945 i København. Derefter engelsk under navnet Empire Roden. 1947 overtaget af USA under navnet "Florida Sword". Se billedet. Læs mere her: de.wikipedia.org/wiki/Kronenfels_(Schiff,_1945)

De følgende skibe indgik i den tyske krigsmarine:

 

Dronning Alexandrine

Dronning Alexandrine

Dronning Alexandrine. Bygget på Helsingør skibsværft 1927. Indsat på DFDS' rute mellem Danmark, Island og Færøerne.Beslaglagt af tyskerne 1944-06-19. Omdøbt til "Alex"; senere "Lome". Brugt som indkvarteringsskib og senere som målfartøj/skydeskive. Under navnet "Lome" var skibet i foråret 1945 indsat i evakueringen af flygtninge fra de tyske østområder. Tilbageleveret til Danmark i 1945. Se flere informationer: www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side=9229 .

Litteratur:

Bjarni Åkesson Filholm: Dronning Alexandrine - et heldigt skib. Forlaget J-bog 2015. Bjarni Åkesson Filholm: Skibe fra Nordatlanten og Østersøen. Forlaget J-bog 2018. Side 37-41.

Hammershus

MF Hammershus

Bornholmerbåden "Hammershus" tilhørende Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866, også kaldet "66-bådene". Bygget hos Burmeister & Wain 1936. Blev minesprængt 1940-08-04 i Øresund 0,75 sm S for Middelgrunden. Beslaglagt af den tyske besættelsesmagt i 16. marts 1944. Gjorde tjeneste i Krigsmarinen under navnet "Buea" som depotskib for u-både 2. juli, 1944 - 3. april, 1945. Var indsat i redningsaktionen foråret 1945. Sejlet for de allierede som troppetransportskib maj, 1945 - marts, 1946. Tilbageleveret til Danmark og genindsat under sit oprindelige navn på ruten Rønne-København fra 1947 indtil 1958. Derefter sejlet som krydstogsskib og afløserfærge. 1964-02-24 solgt til Søværnet og i perioden 12. juni, 1965 - 31. maj, 1975 fungeret som moderskib for u-både under navnet "Henrik Gerner". Læs mere her: www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side=6846 og www.faergelejet.dk/faerge .

Litteratur: Bjarni Åkesson Filholm: De hvide skibe. Historien om 66-selskabets fem smukke motorskibe Hammershus, Rotna, Kongedybet, Bornholm og Østersøen. 2000. Side 21-29.

C. F. Tietgen

C.F. Tietgen. DFDS' anden århusbåd. Bygget 1928 på Helsingør Skibsværft. Beslaglagt 1944-05-06 af Besættelsesmagten. Fungeret som depotskib for 4. u-bådsflotille i Stettin; beboelsesskib for 24. u-båds-flotille. Omdøbt til "Ulan", senere til "Dragonier". Tidligt i 1945 indsat i evakueringen af befolkningen i de tyske østområder. Sidste redningsindsats sluttede 1. 5. 1945 i Warnemünde. Tilbageleveret til Danmark 1945. Læs mere her:

MF Kronprins Olav

Bygget 1937 til DFDS på Helsingør Skibsværft; indsat på ruten København-Oslo. Lagt op 7/9-1939 i København. Overtaget 24/11-1944 af tyskerne, som gengæld for den ”flygtede” Storebæltsfærge ”Storebælt” (Se under "Hans Broge"). Omdøbt til ”Frankfurt”. Ombygget til hospitalsskib i Gotenhafen. 14.2.1945 evakueret flygtninge fra Wesermünde. Tilbageleveret 1945-07-23 efter fundet i Rendsburg, og igen omdøbt til "KRONPRINS OLAV". 1946: I fart 16/1 til 14/3  Hull-Cuxhaven som troppe transportskib, chartret af den danske regering. Overdraget til fri afbenyttelse til den engelske regering. 15/6-1946 tilbage på ruten København - Oslo indtil 1961. Læs mere her:

Esbjerg

Esbjerg. Kilde: www.faergejournalen.dk

Bygget i 1929 til DFDS på Helsingør Skibsværft til besejling af ruten Esbjerg-Harwich. 2.9.1939 oplagt i Esbjerg; senere i Frederikshavn og København. 20.1.1944 beslaglagt af tyskerne. 30.3.1944 afsejlet fra København til Pilau ved Kønigsbreg. Omdøbt til ”Kûrassier”. 10.9.1944 tilknyttet 23. u-båds flotille som målskib. 29.1.1945 evakueret nogle tusinde flygtning fra Pilau til Swinemünde; 2.2.1945 evakueret 1.500 soldater fra Pilau. 3.5.1945 beskadiget ved flyangreb øst for Fehmern; strandet men bjerget og 19.-21.5. slæbt ind til Kiel. 25.7.1945 under hjembugsering til Danmark minesprængt og sunket ud for Stevns. 30,7.1946 stødte bugserfartøjet S/S ”Odin” på vraget, som sank på ny. Senere bjerget og tætnet. 18.9.1946 slæbt til København. Vurderet som uegnet ti reparation på dansk værft. Solgt til Spanien. Læs mere her:

www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side=8897 , www.faergejournalen.dk/DFDS_Udenrigs/esbjerg_1929.html

Litteratur: Bjarni Åkesson Filholm: Nordsøens hurtigløbere. 2005. Side 9-13:Esbjerg-Harwich rutens historie i korte træk.

Minelæggeren Lossen

Bygget til det danske søværn på Orlogsværftet i 1910. Blev 29. august 1943 sænket på Holmen. Derefter hævet af den tyske besættelsesmagt og slæbt til Tyskland; indgik som vagtskib i krigsmarinen. April 1945: Blev efter at have indgået i redningsindsatsen beskadiget i Rostock efter flyangreb. Maj 1945 sovjetisk krigsbytte. 2. juni 1949 overdraget til DDR; ombygget til bugserbåd. Indgik 30. maj 1953 i den østtyske Volksmarine, omdøbet til "Wismar". Udgik af Volksmarinen 1. november 1962. Læs mere her:

DF Århus / Marburg

Under navnet "Marburg".

Lars Jordt 03.05.2021 20:14

Super interessant emne du her har fat i - det var ikke alle skibe der var beslaglagt af tyskerne. Nogle rederier tjenet også godt på at chartrer deres skibe ud!

Nyeste kommentarer

17.10 | 21:08

Hej Ove. Selvom jeg er født i 1949 fyldte (og fylder stadigvæk) WW...

11.10 | 09:13

Hej Ove, Tak for den spændende læsning. Hvor tror du jeg kan fi...

03.09 | 16:21

Where can I find one of these trailed harvesters and a user manual of this m...

14.08 | 14:16

Hej Thomas, Prøv www.mejetærsker.dk; webmaster, Stee...