Klintevej 125 i Keldby

Min far og mor blev gift i 1928 og byggede hus i Keldby i bunden af et lille sving på landevejen, som hed "Røllekrogen". Her ses huset under bygning set nordfra.
Min far og mor blev gift i 1928 og byggede hus i Keldby i bunden af et lille sving på landevejen, som hed "Røllekrogen". Her ses huset under bygning set nordfra.
Her ses deres nye hus fra sydøst. Udenfor holder min fars skolevogn, en Ford A. Til venstre i forgrundes anes vejgrøften; landevejen gik dengang tættere på huset, der jo blev bygget i ”bunden” af et lille vejsving, som min mor fortalte blev kaldt for ”Røllekrogen”.
Her ses deres nye hus fra sydøst. Udenfor holder min fars skolevogn, en Ford A. Til venstre i forgrundes anes vejgrøften; landevejen gik dengang tættere på huset, der jo blev bygget i ”bunden” af et lille vejsving, som min mor fortalte blev kaldt for ”Røllekrogen”.
Huset set sydfra; åbenbart efter at ”Røllekrogen” er blevet rettet ud, hvor vores have blev forlænget med den lille græsplæne neden for de to trappetrin.
Huset set sydfra; åbenbart efter at ”Røllekrogen” er blevet rettet ud, hvor vores have blev forlænget med den lille græsplæne neden for de to trappetrin.
Her er haven groet lidt mere til.
Her er haven groet lidt mere til.
Her ses min mor ved trappen til den lille plæne.
Her ses min mor ved trappen til den lille plæne.
Udretningen af "Røllekrogen" gav en betydeligt længere indkørsel, som her har fået en nyplantet allé af rønnebærtræer. For enden af indkørslen ses et hønsehus, som på et tidspunkt er blevet bygget vinkelret på garagen.
Udretningen af "Røllekrogen" gav en betydeligt længere indkørsel, som her har fået en nyplantet allé af rønnebærtræer. For enden af indkørslen ses et hønsehus, som på et tidspunkt er blevet bygget vinkelret på garagen.
Den forlængede indkørsel gav også mere arbejde, når der skulle skovles sne om vinteren. Her ses min far i 193'erne. (Arkivfoto: Ove Christiansen).
Den forlængede indkørsel gav også mere arbejde, når der skulle skovles sne om vinteren. Her ses min far i 193'erne. (Arkivfoto: Ove Christiansen).
Her ses det færdige resultat.
Her ses det færdige resultat.
Julekort fra 1938. Huset set østfra. Til højre for vaskehuset skimtes garagen. Til venstre, bagved busken, skimtes det lysthus, der senere blev bygget bag stenhøjen. Arkivfoto: Ove Christiansen.
Julekort fra 1938. Huset set østfra. Til højre for vaskehuset skimtes garagen. Til venstre, bagved busken, skimtes det lysthus, der senere blev bygget bag stenhøjen. Arkivfoto: Ove Christiansen.
På bagsiden af foregående billede er en julehilsen fra mine forældre til min farbror Kaj og tante Gerda. Arkiv: Ove Christiansen.
På bagsiden af foregående billede er en julehilsen fra mine forældre til min farbror Kaj og tante Gerda. Arkiv: Ove Christiansen.
Oprindeligt var der anlagt en stenhøj vest for huset.
Oprindeligt var der anlagt en stenhøj vest for huset.
Min mor foran stenhøjen med deres hund. Efter, hvad jeg har fået fortalt, var det en såkaldt Dværgpinscher.  Arkivfoto: Ove Christiansen.
Min mor foran stenhøjen med deres hund. Efter, hvad jeg har fået fortalt, var det en såkaldt Dværgpinscher. Arkivfoto: Ove Christiansen.
Lysthuset, som stod vest for beboelseshuset. Kvinden til højre er min mor, Else Christiansen; jeg ved ikke, hvem de andre personer er. Da den vestlige ende af beboelsen blev bygget til i 1948, blev lysthuset fjernet og stod i mange år i forhaven hos slagter Hjemsted i Keldby, indtil reguleringen af landevejen sidst i 1960'erne inddrog noget af Hjemsteds forhave.
Lysthuset, som stod vest for beboelseshuset. Kvinden til højre er min mor, Else Christiansen; jeg ved ikke, hvem de andre personer er. Da den vestlige ende af beboelsen blev bygget til i 1948, blev lysthuset fjernet og stod i mange år i forhaven hos slagter Hjemsted i Keldby, indtil reguleringen af landevejen sidst i 1960'erne inddrog noget af Hjemsteds forhave.
Min far med deres hund foran sin skolevogn. Min mor skimtes til venstre i billedet. Arkivfoto: Ove Christiansen,
Min far med deres hund foran sin skolevogn. Min mor skimtes til venstre i billedet. Arkivfoto: Ove Christiansen,
Min mor og far på trappestenen foran deres hus. Arkivfoto: Ove Christiansen.
Min mor og far på trappestenen foran deres hus. Arkivfoto: Ove Christiansen.
Her ses min mor foran huset i 1930'erne.
Her ses min mor foran huset i 1930'erne.
Billedet er taget i forsommeren/sommeren 1945. Her er jeg fotograferet mellem to tidligere russiske krigsfanger, som dengang var interneret i forsamlingshuset Slotsjøj. Foto: Chr. Christiansen.
Billedet er taget i forsommeren/sommeren 1945. Her er jeg fotograferet mellem to tidligere russiske krigsfanger, som dengang var interneret i forsamlingshuset Slotsjøj. Foto: Chr. Christiansen.
I 1948 blev den vestlige ende af beboelsen med det flade tag tilføjet. Min mors forældre flyttede ind sidst på året.
I 1948 blev den vestlige ende af beboelsen med det flade tag tilføjet. Min mors forældre flyttede ind sidst på året.
Huset med tilbygning set fra syd. Skorstenen på det flade tag blev bygget om flere gange; her ses den i den endelige version. Billedet må altså være taget nogen tid efter at tilbygningen blev opført.
Huset med tilbygning set fra syd. Skorstenen på det flade tag blev bygget om flere gange; her ses den i den endelige version. Billedet må altså være taget nogen tid efter at tilbygningen blev opført.
Huset set fra indkørslen 1954-55. Foto: Ove Christiansen.
Huset set fra indkørslen 1954-55. Foto: Ove Christiansen.
Vores hund, Teddy, set i indkørslen til huset. Ca. 1950.
Vores hund, Teddy, set i indkørslen til huset. Ca. 1950.
Mit barndomshjem i sne en gang i 1950'erne. Foto: Ove Christiansen.
Mit barndomshjem i sne en gang i 1950'erne. Foto: Ove Christiansen.
Klintevej 125 i 1952. Skorstenen på tilbygningen til venstre har fået den smalle skorstenspibe, der blev den endelige udformning. Der var i flere år problemer med, at vinden slog ned i den lavt placerede skorsten og sendte røgen ind i stuen. (Foto: Chr. Christiansen).
Klintevej 125 i 1952. Skorstenen på tilbygningen til venstre har fået den smalle skorstenspibe, der blev den endelige udformning. Der var i flere år problemer med, at vinden slog ned i den lavt placerede skorsten og sendte røgen ind i stuen. (Foto: Chr. Christiansen).
Luftfoto, ca. i begyndelsen af 1950’erne. Det ses tydeligt, at nr. 125 ligger mere tilbagetrukket end nr.  121 og 123, fordi landevejen havde et andet forløb, da huset blev bygget. Man ser den forlængede forhave med ”den store” og ”den lille” græsplæne. Jeg har ingen erindring om , hvornår "Røllekrogen" blev rettet ud. Men jeg husker, at man flere år senere gravede haven igennem på tværs, nederst i ”den store” græsplæne for at flytte et telefonkabel, der ikke var blevet flyttet, da man rettede vejen ud.
Luftfoto, ca. i begyndelsen af 1950’erne. Det ses tydeligt, at nr. 125 ligger mere tilbagetrukket end nr. 121 og 123, fordi landevejen havde et andet forløb, da huset blev bygget. Man ser den forlængede forhave med ”den store” og ”den lille” græsplæne. Jeg har ingen erindring om , hvornår "Røllekrogen" blev rettet ud. Men jeg husker, at man flere år senere gravede haven igennem på tværs, nederst i ”den store” græsplæne for at flytte et telefonkabel, der ikke var blevet flyttet, da man rettede vejen ud.
Min far på vej ind indkørslen i sin Wauxhall Wyvern, som han fik i 1953. Den ny garage, som blev bygget vinkelret på den gamle, blev bygget i sidste halvdel af 1950'erne. Foto: Ove Christiansen.
Min far på vej ind indkørslen i sin Wauxhall Wyvern, som han fik i 1953. Den ny garage, som blev bygget vinkelret på den gamle, blev bygget i sidste halvdel af 1950'erne. Foto: Ove Christiansen.
I 1953 fik min far, som var kørelærer, en ny skolevogn, en engelsk Wauxhall Wyvern. Billedet forestiller ikke min fars bil, men er taget fra en gammel brochure.
I 1953 fik min far, som var kørelærer, en ny skolevogn, en engelsk Wauxhall Wyvern. Billedet forestiller ikke min fars bil, men er taget fra en gammel brochure.
Før udstillingen på Klintevej 127 blev bygget, udstillede min far maskiner foran huset. I baggrunden ses det nuværende Klintevej 121.
Før udstillingen på Klintevej 127 blev bygget, udstillede min far maskiner foran huset. I baggrunden ses det nuværende Klintevej 121.
I 1950'erne var vi på udflugt til Gavnø Gods, hvor min far købte en del tulipanløg, som han satte foran vores hus.
I 1950'erne var vi på udflugt til Gavnø Gods, hvor min far købte en del tulipanløg, som han satte foran vores hus.
Min fars tulipanbed. Her ses tydeligt det murede rækværk omkring altanen.
Min fars tulipanbed. Her ses tydeligt det murede rækværk omkring altanen.
På et tidspunkt blev hækken ud mod vejen erstattet med et lidt grimt trådhegn.
På et tidspunkt blev hækken ud mod vejen erstattet med et lidt grimt trådhegn.
Mit barndomshjem som jeg bedst husker det. Fotograferet sydfra formodentlig en gang i 1960'erne. Her er trådhegnet erstattet med et smedejerns-gitter, som i øvrigt var malet i samme farve som "David Brown" traktorerne.
Mit barndomshjem som jeg bedst husker det. Fotograferet sydfra formodentlig en gang i 1960'erne. Her er trådhegnet erstattet med et smedejerns-gitter, som i øvrigt var malet i samme farve som "David Brown" traktorerne.
I løbet af 1960'erne byggede min far den nye maskinforretning på det nuværende Klintevej 127. Her ses den forreste udstillings- og lagerbygning med beboelsen i baggrunden. Også her ses det "David Brown"-farvede smedejernsgitter.
I løbet af 1960'erne byggede min far den nye maskinforretning på det nuværende Klintevej 127. Her ses den forreste udstillings- og lagerbygning med beboelsen i baggrunden. Også her ses det "David Brown"-farvede smedejernsgitter.
Min far døde i 1968, min mor i 1977. Derefter ejede jeg selv huset i ca. fem år indtil pinsen 1982. I den periode malede jeg huset gult. Det ses, at vejreguleringen ikke blot bragte vejen nærmere til skellet, men også hævede vejens niveau i forhold til haven. Om vinteren betød det, at smeltet vejsalt løb ind i forhaven og ødelagde en del vækster. Hvilket ses på træet til højre i forgrunden.
Min far døde i 1968, min mor i 1977. Derefter ejede jeg selv huset i ca. fem år indtil pinsen 1982. I den periode malede jeg huset gult. Det ses, at vejreguleringen ikke blot bragte vejen nærmere til skellet, men også hævede vejens niveau i forhold til haven. Om vinteren betød det, at smeltet vejsalt løb ind i forhaven og ødelagde en del vækster. Hvilket ses på træet til højre i forgrunden.
For enden af indkørslen ses den nye garage og lagerbygning, min far byggede sidst i 1950'erne, da han begyndte at opbygge maskinforretningen i Keldby, og som dækkede pladsen mellem den gamle garage og det tidligere hønsehus.
For enden af indkørslen ses den nye garage og lagerbygning, min far byggede sidst i 1950'erne, da han begyndte at opbygge maskinforretningen i Keldby, og som dækkede pladsen mellem den gamle garage og det tidligere hønsehus.
Mit hus på Møn fotograferet i pinsen 1982, én af de sidste dage, det var mit hus. Mellem træerne yderst til højre skimtes det lille kontor, min far senere føjede til den ny garage / lagerbygning.
Mit hus på Møn fotograferet i pinsen 1982, én af de sidste dage, det var mit hus. Mellem træerne yderst til højre skimtes det lille kontor, min far senere føjede til den ny garage / lagerbygning.

Denne fotoserie forestiller mit barndomshjem, det nuværende Klintevej 125 på Møn. Hvis man ønsker at se de enkelte billeder i ro og mag i stedet for slideshow'et, dobbeltklik på det enkelte billede i oversigten nedenfor. Herfra kan man gå tilbage til omtalen af Klintevej 125  . 

Fortsæt her med billeder fra Klintevej 127 album  . Se også billedserie fra Keldby:   Keldby album  .

Nyeste kommentarer

17.10 | 21:08

Hej Ove. Selvom jeg er født i 1949 fyldte (og fylder stadigvæk) WW...

11.10 | 09:13

Hej Ove, Tak for den spændende læsning. Hvor tror du jeg kan fi...

03.09 | 16:21

Where can I find one of these trailed harvesters and a user manual of this m...

14.08 | 14:16

Hej Thomas, Prøv www.mejetærsker.dk; webmaster, Stee...