Keldby Maskinforretning

Arkivfoto: Steen Trampedach. Billedet er taget fra en jubilæumsbog fra Dronningborg Maskinfabrik med oversigt over forhandlere.

Maskinforretningen i Keldby blev grundlagt af min far, Chr. Christiansen. Efter hans død i 1968 videreførtes forretningen af min fætter Arne og efter hans død i 2007 af hans søn, Christian.

Min far fandt aldrig tiden til at nedskrive forretningens historie. På et tidspunkt - efter min fars død - spurgte jeg fætter Arne, om han havde skrevet noget ned; han svarede, at han prøvede da på det fra tid til anden. Men han fandt heller aldrig tiden til det, så det blev ikke til ret meget. Så her kommer hele fætter Arnes - udaterede - manuskript i sin fulde udstrækning:

"Fa. startet i 1957 af Chr. Christiansen med 1 mand (Arne Hansen) på Klintevej 125 i en garage.


, til maskiner m.m. bygges.


I 1959 tilkøbes større grund, Klintevej 127, hvor der bygges en hal til udstilling og værksted, mandskab udvidet til tre. 1964 bygges igen værksted og lager og kontor. 1979 tilkøbes mere grund og en hal, ca.

Vi disponerer - mere grund tilkøbes - over et areal på ca.      m2 og 9 ansatte alt i alt. Heraf ? m2 er bebygget." (Arne har ikke oplyst de nøjagtige areal-størrelser).

I 1955 havde min bedstefar, C.F. Christiansen, solgt maskinforretningen i Landsled til maskinmester Keld Stoltze, som overtog privatboligen og værkstedet, mens min far, Christian Christiansen, overtog agenturene for de produkter, han allerede i en årrække havde forhandlet som repræsentant for sin far. Men på den betingelse at han de første fem år efter salget ikke måtte oprette eget værksted, således at Keld Stoltze leverede service på de solgte maskiner. I en kort periode har de optrådt som kompagnoner med fælles annoncering, om det fremgår af den viste annonce fra Møns Dagblad d. 3.februar 1956, ligesom de også har haft en fælles stand på dyrskuet i Stege.

I 1957 blev Arne Hansen, se billedet til højre, ansat som sælger, og Chr. Christiansen begyndte i det små at opbygge en egentlig forretning. Der blev indrettet et værksted i den tidligere garage og en lidt større lagerbygning med et lillebitte kontor blev bygget i tilknytning til garagen. Hele forretningen blev dog stadig drevet fra Klintevej 125. I 1959 blev det nuværende Klintevej 127 tilkøbt, og en udstillingsbygning blev opført ud mod vejen. I 1964 blev der bygget yderligere en bygning bagved den første med et stort værksted, kontor og reservedelslager. I væggen mellem værksted og reservedelslager/kontor blev placeret to svingdøre med messinghåndtag, der stammede fra det nedrevne havneslot i Stege.  
                 Chr. Christiansen havde været sælger for sin far lige fra de unge år til 1955. Først i en sen alder som 52-årig fik han "foden under eget bord". Og med egentlig værksteds-virksomhed først fra 1960. Men han fik ikke ret mange år som selvstændig, han døde i 1968 .

På en måde blev maskinforretningen i Keldby en fortsættelse af min bedstefars forretning i Landsled, Klintevej 150  .         

                Efter Chr. Christiansens død blev forretningen under navnet "Chr. Christiansens eftf." videreført af Arne Hansen i kompagniskab med Ole Hemmingsen. Arne Hansen skulle stå for salg og administration, mens Ole Hemmingsen, se billedet til højre, skulle stå for værkstedet. Efter en kort periode trak Ole Hemmingsen sig dog ud, og Arne Hansen blev derefter enejer af forretningen.

Billederne af Arne Hansen og Ole Hemmingsen er modtaget fra Steen Trampedach; de stammer fra en jubilæumsbog for Dronningborg Maskinfabrik med en oversigt over forhandlere.

Læs om Dronningborg Maskinfabrik på Steen Trampedachs hjemmeside: www.mejetærsker.dk . 

Se billeder fra Klintevej 127: Klintevej 127album 
.

Indtil nu

I dag videreføres forretningen som "CBH Maskinservice Aps".